Big Data:

Een revolutie die kansen biedt!

Waarom?

Big data wordt steevast benoemd als belangrijke technologietrend. Het is niet voor niets dat steeds meer organisaties met big data aan de slag gaan. Het probleem voor veel organisaties is dat het vaak de kennis ontbreekt om te starten en de mogelijkheden maximaal te benutten.

De gemeente Alkmaar, de Vrije Universiteit Amsterdam en De TelefoonCentrale hebben daarom vanuit het programma Kennisregio Alkmaar het initiatief genomen om onder de naam Data Science Alkmaar een kennis- en innovatiecentrum te starten. De belangrijkste doelen van dit centrum zijn:

 • Het stimuleren van regionale economische bedrijvigheid door kennis en ondernemerschap samen te brengen;
 • Organisaties en overheden in Noord-Holland Noord ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van big data en data science;
 • Een ondernemende broedplaats creëren voor bedrijven die producten en diensten willen ontwikkelen;
 • Ontwikkelen, stimuleren en samenvoegen van kennis en talent;
 • Een platform bieden voor verbinding, het creëren van een netwerk dat alle deelnemers versterkt.

Interesse in de mogelijkheden voor u? Neem dan hier contact met ons op.

Wat?

Data Science Alkmaar is een kennis- en innovatiecentrum waar regionale organisaties, overheden en wetenschap samen komen om de kansen die big data en data science bieden te benutten ten behoeve van economische groei en ontwikkeling in Noord-Holland Noord.

Centraal staat wetenschappelijk onderzoek dat onder regie van de Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam Center For Business Analytics) wordt uitgevoerd. Het centrum, dat gevestigd is in De TelefoonCentrale, faciliteert zowel bestaande bedrijven ('ventures') als startende ondernemers ('start ups') die nieuwe, op 'data gebaseerde' producten en diensten willen ontwikkelen.

Het initiatief voorziet in de ontwikkeling van een incubator infrastructuur waarin ‘data ondernemers’ een vliegende start wordt geboden. De volledig ingerichte data science laboratoria ('labs') staan ter beschikking van organisaties die bijvoorbeeld door toegepast onderzoek, pilots of de ontwikkeling van prototypen, kennis en ervaring op willen doen met big data. Deze labs maken dat organisaties gebruik kunnen maken van bestaande systemen en hierdoor niet worden geconfronteerd met grote investeringen op onbekend terrein.
 
Kennisoverdracht vindt plaats door samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven, maar ook door het organiseren van relevant onderwijs. 

Wilt u weten wat Data Science Alkmaar voor uw organisatie kunt betekenen? Neem dan hier contact met ons op.


Hoe?

Het kennis- en innovatiecentrum is gehuisvest in De TelefoonCentrale, een bedrijfsverzamelgebouw waar al meer dan 70 bedrijven gevestigd zijn. Vertrekpunt is dus een groot bestaand netwerk in een gebouw met een infrastructuur die zorgt voor verbinding tussen de aanwezige bedrijven.

Omdat wetenschappelijk onderzoek de basis vormt voor innovatie, is het onderzoek in het hart van het kennis- en innovatiecentrum gepositioneerd. Rondom het onderzoek worden start-ups, ventures, labs en onderwijs georganiseerd. Verbinding door direct contact. 

De onderzoeksagenda van het centrum kent de volgende speerpunten: Big data ten behoeve van (lokale) overheid, big data als stimulans voor digitale innovatie (ontwikkeling nieuwe business modellen) en de mogelijkheden van big data ten behoeve van Health. Uiteraard wordt er ook aansluiting gezocht bij de regionale economische clusters Leisure, Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, en Gezondheidszorg. 

Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van Data Science Alkmaar voor uw organisatie? Neem dan hier contact met ons op.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten:

Starten?

Stoeit u, net zoals veel andere organisaties, met de vraag: Wat betekenen big data en data science voor onze organisatie en hoe kunnen wij aan de slag? Dan kunt u deelnemen aan workshops die door Data Science Alkmaar worden georganiseerd met als doel dit inzichtelijk te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken met de mensen van Data Science Alkmaar om op uw specifieke vragen in gaan. Neem dan hier contact met ons op.

Data Science Alkmaar aanwezig op IM072

Lees meer

Big data: een revolutie

Lees meer

Big data is een fenomeen dat de gemoederen behoorlijk bezighoudt. Maar wat is big data nu eigenlijk? ‘Big’ moet niet alleen worden vertaald in ‘veel’ data. De term wordt gebruikt voor toepassingen die vanwege de hoeveelheid data en analysetechnieken zo groot en complex zijn, dat ze speciale, geavanceerde technologieën vereisen voor opslag, beveiliging, data management, visualisatie en analyse. 

Voor deze toepassingen geldt dus dat traditionele database technologieën niet toereikend zijn. Daarnaast wordt big data ook wel de moderne equivalent van de microscoop genoemd. De microscoop maakte het in de zeventiende eeuw voor wetenschappers mogelijk om zaken inzichtelijk te maken waarvan men voor de uitvinding ervan het bestaan niet eens kende. Een Nederlandse uitvinding met behoorlijk wat impact op de mogelijkheden en resultaten van de wetenschap. Voor big data geldt hetzelfde. Big data maakt het mogelijk om datgene te ontdekken waarvan je niet weet dat je het niet weet, door grote hoeveelheden gedetailleerde gegevens te analyseren met krachtige analyse tools. 

De essentie van big data is het omzetten van data in actiegerichte inzichten. De term ‘big data’ is in 2008 geïntroduceerd in een themanummer van Nature (2008), maar past in een lijn van denken waarin het belang van data verschuift van ‘transactiemiddel’ naar ‘bron van waarde’. Deze lijn van denken is in de jaren 60 van de vorige eeuw gestart met de introductie van ‘management information systems’ en heeft recent de term ‘data science’ voortgebracht. Big data is belangrijk omdat het instrumenten biedt, ‘microscopen’, voor het managen van zowel de grote hoeveelheden data als de complexiteit die gepaard gaan met het analyseren van grote hoeveelheden data. Big data maakt nieuwe analyses mogelijk en haalbaar. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van big data tools kunnen vandaag de dag analyses in uren worden uitgevoerd waar vroeger dagen voor nodig waren.

Voorbeelden

Bekijk meer
 • Big data en privacy

  Big data biedt veel mogelijkheden. Er zijn echter ook zorgen omtrent het gebruik van big data. Een belangrijke zorg is bijvoorbeeld privacy. Als we persoonlijk worden geadviseerd is dat natuurlijk prachtig, maar wat betekent dit voor onze privacy. Dit is een relevante en terechte vraag en daarom ook een domein waar binnen univeristeiten en bedrijfsleven veel onderzoek naar wordt gedaan. Privacy is dan ook een belangrijk onderdeel van de projecten binnen het kennis- en innovatiecentrum Data Science Alkmaar.

 • Supercomputer beschikbaar voor bedrijven

  IBM heeft de laatste jaren gewerkt aan een supercomputer die Watson heet. Watson is bekend geworden omdat deze supercomputer het in de Amerikaanse kennisquiz ‘Jeopardy’ heeft opgenomen tegen mensen en de quiz heeft gewonnen. Watson kan vragen die in natuurlijke taal worden gesteld beantwoorden. De technologie achter deze computer komt nu ook beschikbaar voor bedrijven ten behoeve van business analytics. Deze computer maakt ook gebruik van big data en kan op basis van bedrijfsdata vragen over het functioneren van bedrijven beantwoorden. Er kunnen bijvoorbeeld berekeningen gedaan worden op basis van bedrijfsinformatie. Wanneer deze informatie geüpload is kan de supercomputer vragen in natuurlijke taal beantwoorden. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld vragen wie hun meest winstgevende klanten zijn. Ook kan de computer connecties leggen tussen verschillende gegevensverzamelingen (zowel cijfers als menselijke taal). Bovendien kan de supercomputer, door kunstmatige intelligentie, vragen terug stellen wanneer een eerste vraag geen duidelijke antwoord oplevert. Deze ontwikkeling toont dat geavanceerde data science technologie steeds laagdrempeliger beschikbaar komt. Voor veel bedrijven is de vraag “wat betekent dit voor mijn onderneming?” dus geen toekomst muziek meer.

 • Open data: CBS Statline

  De elektronische database van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Statline, omvat een schat aan statistische gegevens, die voor iedereen toegankelijk zijn gemaakt. De bijna 2.700 datasets zijn onderverdeeld in thema’s: van arbeid en sociale zekerheid, bedrijven en bevolking tot veiligheid en recht, ­verkeer en vervoer en vrije tijd en cultuur. Er loopt momenteel een proef voor ontwikkelaars waarmee via een zogeheten application programming interface (API) de meest actuele data over een specifiek ­onderwerp is op te vragen, te filteren en te combineren. Met de bètaversie stelt het CBS 150 datasets beschikbaar, die ­programmeurs kunnen ­gebruiken om apps mee te ontwikkelen. Dit voorbeeld gaat over ‘open big data’. Bedrijven en overheden gebruiken deze data voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en verbeteren van bestaande dienstverlening.

 • Voorspellen van nieuws

  Social media worden steeds meer gebruikt als input voor het voorspellen van trends. Twitterdata, bijvoorbeeld, kan gebruikt worden om trends in kaart te brengen, maar ook om nieuws te voorspellen. Dan hebben we het niet over een trending topic, dat is het nieuws van nu. Interessant is de vraag: wat is het nieuws over een uur. Menig organsiatie zou graag willen weten wat het nieuws over een uur is. Big data systemen kunnen worden gebruikt om de Twitterdata te verzamelen en te analyseren.

 • Online koopgedrag

  Niet iedere klant oriënteert zich dezelfde manier. De ene klant leest de reviews, terwijl de andere klant veel meer de behoefte heeft om de technische specificaties van producten met elkaar te vergelijken. Om iedereen persoonlijk te kunnen adviseren, gebaseerd op persoonlijke voorkeuren, is kennis van klanten nodig. Big data biedt hulpmiddelen om deze kennis te ontwikkelen. Denk hier bijvoorbeeld aan inzichten als "personen die deze producten kochten, hebben ook deze producten gekocht". Ook dit is big data.

 • Berekenen energiebehoefte

  Energievoorziening is een van de grote maatschappelijke vraagstukken. Als de zon gaat schijnen kan het zijn dat een zonnepaneel ervoor zorgt dat een huishouden meer energie levert aan het energienet dan afneemt. Voor netbeheerders vormt dit een uitdaging in het berekenen van de juiste energiebehoefte. Slimme meters, die in steeds meer huishoudens worden gemonteerd en gegevens over energieverbruik online registreren, kunnen de oplossing zijn voor grote energievraagstukken. Maar stelt u zich eens voor dat enkele miljoenen meters tegelijk hun data versturen en deze meteen verwerkt moeten worden om energie te kunnen besparen. Hiervoor zijn speciale big data systemen nodig die de grote hoeveelheden data kunnen verzamelen en verwerken tot inzichten.

 • Waar is het incident?

  In iedere regio in het land zijn wel gebouwen, wegen en andere objecten die mogelijk incidenten kunnen veroorzaken of waar al incidenten hebben plaatsgevonden. Deze incidenten kunnen in een digitaal risicoprofiel worden geplaatst waarmee voorspeld kan worden hoe groot de kans is dat er een incident ontstaat. Om deze gebouwen, wegen en andere objecten in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van open data van de overheid, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), geografische data en de monumentenstatus van gebouwen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de Kamer van Koophandel gegevens en informatie over bouwregelgeving en vergunningen. Deze gegevens zijn voor iedereen beschikbaar, dus ook voor ondernemers die nieuwe producten en diensten willen ontwikkelen met als doel het terugbrengen van het aantal incidenten. Big data systemen kunnen de oplossing zijn voor dit soort producten en diensten.

 • Sporten met smartphone

  Door data over sportgedrag te combineren met persoonlijke doelen is het mogelijk om sporters te coachen. Door online via een smartphone inzicht te geven in activiteiten en resultaten kunnen sporters eenvoudig trainingsschema's en plannen samenstellen. Maar als duizenden sporters gelijktijdig op basis van hun activiteiten geadviseerd willen worden over looproute, intensiteit van hun training en voeding, dan vergt dit speciale big data oplossingen.

Unieke samenwerking


Data Science Alkmaar is een unieke samenwerking tussen Gemeente Alkmaar, de Vrije Universiteit Amsterdam, De TelefoonCentrale en het bedrijfsleven in de regio Alkmaar

Lees meer

Data Science Alkmaar is een onderdeel van het regionale programma Kennisregio Alkmaar. Onder supervisie van het Amsterdam Center for Business Analytics, een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de VU, is in De TelefoonCentrale het programma gestart. 

Wetenschappelijke onderzoekers van de VU vormen de kern van het kennis- en innovatiecentrum dat een broedplaats moet worden van initiatieven op het gebied van data science en big data. De wisselwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven moet leiden tot nieuwe bedrijvigheid.

Bent u voornemens om op data gebaseerde producten of diensten te ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.

Initiatiefnemers

Bekijk meer
 • Data Science Alkmaar

  "Het kennis- en innovatiecentrum Data Science Alkmaar is een initiatief van De TelefoonCentrale, de Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam Center for Business Analytics) en de gemeente Alkmaar."

 • Gemeente Alkmaar

  "Data science wordt een belangrijk speerpunt om de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze gemeente te stimuleren. Het is een geweldige ontwikkeling dat datawetenschappers aan de slag gaan met gemeente Alkmaar en het Alkmaarse bedrijfsleven. Ik kijk uit naar de resultaten."


 • Vrije Universiteit

  "De Vrije Universiteit beschikt over een rijke traditie in data science en business analytics, zowel in onderwijs als in onderzoek. Een regionaal kennis- en innovatiecentrum voor data science opzetten was voor de VU dan ook vanzelfsprekend. Wetenschappelijk onderzoek vormt immers de basis voor het centrum. Bovendien past het bij de ambities van de VU om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij van nu en morgen. Veel onderzoek op het gebied van data science, big data en business analytics dat samen met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd vindt plaats binnen het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de VU. ACBA is daarom direct betrokken bij het centrum."


   

 • De TelefoonCentrale

  "De TelefoonCentrale is een creatieve broedplaats waar ruim 70 innovatieve bedrijven zijn gevestigd. Verbinding, beleving en creativiteit  zijn woorden die kenmerkend zijn voor de uitstraling en sfeer van De TelefoonCentrale. De aanwezige infrastructuur, met onder andere de uitstekende glasvezel internetverbinding, is uniek en voor veel bedrijven een belangrijke reden om zich hier te vestigen. Data Science Alkmaar, haar deelnemers en nieuwe, data, ICT en technologische  georiënteerde bedrijven zullen profiteren van bestaande verbindingen die De TelefoonCentrale binnen én buiten het pand hebben gerealiseerd." 

   

Deelnemers

Bekijk meer
 • Gemeente Alkmaar

  “De gemeente Alkmaar is blij met de nieuwe onderzoeksmogelijkheden door het gebruik van big data en data science. Hiermee kunnen we beter ons beleid aanpassen en vernieuwen en de resultaten van het beleid zijn in de uitvoering beter te volgen”.


 • AGU

  "Om het fietsen nog leuker te maken, zijn data van fietsers voor AGU van groot belang. AGU, een oer-Alkmaars bedrijf opgericht in 1966, is een groothandel en fabrikant van fietskleding, -onderdelen en –accessoires. De data kan AGU gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die het fietsplezier vergroten."


 • Nic. Oud

  ‘’Nooit eerder was er bij onze klanten zoveel data beschikbaar over de behoefte, het gedrag en voorkeuren van (potentiële) klanten. Data Science Alkmaar betekent voor Nic. Oud vooral een plek om kennis te verzamelen en te delen. Met deze kennis willen we onze klanten ondersteunen bij de optimale inzet van hun data voor doeltreffende en relevante communicatie in print.’’


 • Sandd

  “Sandd ziet als postbedrijf grote mogelijkheden in de ontwikkelingen rondom data, zowel binnen de eigen organisatie en de branche daarbuiten. Sandd heeft in 2013 Dataqoute overgenomen en zien in de samenwerking met organisaties en bedrijven grote mogelijkheden voor o.a. het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Het netwerk van 15.000 bezorgers en het logistieke netwerk van transportmiddelen biedt bovendien grote mogelijkheden om samen met andere organisaties invulling te geven aan de ontwikkeling van zowel eigen als andere organisaties waarbij de synergie leidt tot waardevermeerdering.”


 • Deloitte

  "Wij hebben voor samenwerking met Data Science Alkmaar gekozen omdat wij op deze manier toegang krijgen tot wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is in onze ogen van fundamenteel belang om onze diensten te verbeteren en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen."


Nieuws

Bekijk meer

Internet of Things-experiment in Alkmaar

21-09-2016 -Prullenbakken die zelf aangeven dat ze geleegd moeten worden. Sensoren die aangeven of er schadelijke stoffen vrijkomen. Efficiënter, duurzamer en veiliger ondernemen? Ontdek de mogelijkheden van Internet of Things samen met Data Science Alkmaar. Lees meer

Frans Feldberg in Big data-item van NRCQ

13-03-2015 -Marktplaats - na nu.nl de grootste Nederlandse website - verzamelt een berg aan gegevens over zijn bezoekers. NRC Q kreeg exclusief toegang tot een selectie geanonimiseerde data en vroeg aan Frans Feldberg: wat zeggen de big data van Marktplaats over Nederland? Lees meer

Data Science Alkmaar aanwezig op de Innovatiemiddag Alkmaar

11-11-2014 -Op de Innovatiemiddag Alkmaar was Data Science Alkmaar aanwezig. Tijdens dit jaarlijkse evenement waarbij studenten, ondernemers en innovators samen werken aan oplossingen voor toekomstige uitdagingen was professor Frans Feldberg de key note spreker. Centraal in de presentatie stonden de kansen van big data en data science. Lees meer

Big data

01-10-2014 -Big data is een fenomeen dat de gemoederen behoorlijk bezighoudt. Bedrijfsleven en overheden zien in het gebruik van big data een scala aan mogelijkheden ten behoeve van beleidsontwikkeling en om doelen als omzetgroei, rendementsverbetering en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen te realiseren. Lees meer

Meer weten?

Benieuwd wat data science voor u kan betekenen?

Copyright: Data Science Alkmaar / Webdesign: RAADHUIS.com
Datascience Alkmaar