< Terug naar de homepage

Lancering kenniscentrum big data: Data Science Alkmaar

01-10-2014

De gemeente Alkmaar nodigt u uit voor de persconferentie en kick off van het project Data Science Alkmaar. Woensdag 1 oktober, 12.30 uur, bent u van harte welkom in De TelefoonCentrale.

De Vrije Universiteit Amsterdam, gemeente Alkmaar en De TelefoonCentrale lanceren samen een regionaal kennis- en innovatiecentrum voor big data en data science in Alkmaar. Dit initiatief wordt onderdeel van het regionale programma Kennisregio Alkmaar. Onder supervisie van het Amsterdam Center for Business Analytics, een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de VU, wordt in Alkmaar een big data onderzoeksprogramma gestart. Het is een unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs.

Big data is nauw gerelateerd aan ‘data science’ (dat letterlijk vertaald kan worden in ‘datawetenschap’), het vakgebied dat zich bezighoudt met de vraag hoe de alsmaar groeiende hoeveelheden data kunnen worden omgezet in bruikbare kennis. Big Data maakt het mogelijk om datgene te ontdekken waarvan je niet weet dat je het niet weet, door grote hoeveelheden gedetailleerde gegevens te analyseren met krachtige analysetools. .

De verwachtingen rond data science en big data zijn hooggespannen. Big data staat hoog op de managementagenda, zowel van bedrijven als overheden. Er wordt zelfs beweerd dat big data een nieuwe technologische revolutie is waarvan de invloed vergelijkbaar is met die van het internet. Het toepassingsgebied is zeer breed, variërend van vraagstukken in de gezondheidszorg, verkeers- en energieplanning, logistiek tot en met consumentenmarketing. Er is vrijwel geen beleidsdomein dat niet direct of indirect wordt beïnvloed door de inzichten die worden gecreëerd op basis van de grote hoeveelheden data die beschikbaar komen.

Wethouder Mirjam Hamberg: “Data science wordt een belangrijk speerpunt om de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze gemeente en de regio Noord-Holland Noord te stimuleren. Het is een geweldige ontwikkeling dat datawetenschappers aan de slag gaan met de gemeente Alkmaar en het regionale bedrijfsleven. Ik kijk uit naar de resultaten.”

Programma
12:00 uur: inloop en ontvangst
12:30 uur: welkomstwoord wethouder Hamberg
12:40 uur: presentatie F. Feldberg, VU/Amsterdam Center for Business Analytics
13:00 uur: toelichting gemeente en bedrijven
13:30 uur: mogelijkheid tot stellen van vragen
13:45 uur: officiële kick off van Data Science Alkmaar
14.00 uur: mogelijkheid voor een excursie in De TelefoonCentrale of voor interviews met betrokkenen.

 


 

Voor meer informatie: Perstelefoon gemeente Alkmaar, telefoon: (072) 548 95 55. U kunt zich aanmelden voor de persconferentie en/of voor een excursie in de Telefooncentrale (Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar) inclusief interviews met alle betrokken partijen door een e-mail te sturen naar gvankleef@alkmaar.nl.

 

Copyright: Data Science Alkmaar / Webdesign: RAADHUIS.com