< Terug naar de homepage

Internet of Things-experiment in Alkmaar

21-09-2016

Prullenbakken die zelf aangeven dat ze geleegd moeten worden. Apparaten die melden wanneer onderhoud nodig is. Sensoren die aangeven of er schadelijke stoffen vrijkomen of dat geluidsnormen worden overtreden. Efficiënter, duurzamer en veiliger ondernemen? Ontdek de mogelijkheden van Internet of Things samen met Data Science Alkmaar.

Bijzonder: er zijn inmiddels meer apparaten (dingen) met het internet verbonden dan mensen. We realiseren ons dit niet altijd, maar dit geldt ook voor veel apparaten die we dagelijks gebruiken.  Dit varieert van TV’s, thermostaten, wasmachines en auto’s tot en met sensoren die op allerlei locaties een veelheid aan metingen kunnen verrichten (o.a. temperatuur, geluid, trillingen, snelheid, vocht, et cetera). De ontwikkeling van het Internet der Dingen (Internet of Things (IoT)) kent momenteel een ongekende versnelling die enorm veel kansen en mogelijkheden biedt als het gaat om digitale innovatie. Om te verkennen welke mogelijkheden het internet der dingen biedt voor de regio heeft de gemeente Alkmaar ervoor gekozen om onder de paraplu van Data Science Alkmaar een pilotproject te starten. In deze pilot, die is gebaseerd op een IoT-laboratorium dat gezamenlijk met VU wordt ontwikkeld, zal in de komende maanden worden geëxperimenteerd met sensoren die geluid en luchtkwaliteit meten. In het najaar worden gateways en sensoren geplaatst. De bevindingen zullen in een volgende fase worden gedeeld met burgers en ondernemers om in een proces van co-creatie te ontdekken hoe het internet der dingen kan bijdragen aan de leefbaarheid en regionale economische groei. 

Bent u als ondernemer geïnteresseerd om in de vervolgfases aan te sluiten bij dit project, stuurt u dan een bericht via ons Contact-formulier.

 

Copyright: Data Science Alkmaar / Webdesign: RAADHUIS.com