College # 1/2018: Het startcollege van data Science Alkmaar.

Door: Pieter Dijkman; Jaap Bond; Alexander Rinnooy Kan; Frans Feldberg
Datum: woensdag 11 april, 16:30 uur
Locatie: Graham Bell-zaal, De TelefoonCentrale, Alkmaar
Dit college is geweest
College # 1/2018: Het startcollege van data Science Alkmaar.

Het eerste college van Data Science Alkmaar op woensdag 11 april 2018: een overvolle zaal raakte geïnspireerd en hoorde over wat de kansen zijn als het gaat om het benutten van big data. Vanavond waren hier ondernemers, overheden, onderwijs en wetenschap samengekomen om de mogelijkheden omtrent data science te verkennen.

Doel van dit colleg was primair: het waarom, wat en hoe van big data en kunstmatige intelligentie: waarom is het voor alle organisaties in de regio belangrijk om hiermee aan de slag te gaan? En waarom is het belangrijk om in de regio een centrum te hebben dat onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en overheden verbindt? Antwoorden kreeg u bij dit eerste college van:


  1. Pieter Dijkman opent het college. Hij is sinds 2011 wethouder Financiën, Vastgoed, Sport et cetera. Na zijn opleiding economie aan de Universiteit van Amsterdam en bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam is hij gedurende 14 jaar actief geweest als directeur bij Uniekaas en financieel directeur bij Technobis in Alkmaar. Hij toont een grote belangstelling voor de ontwikkelingen rond big data. De gemeente Alkmaar is een van de founders van DSA.
  2. Jaap Bond is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economische Zaken, Landbouw en Visserij, Flora en Fauna, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, en Sponsoring. Voor hij in 2007 gedeputeerde werd in Noord-Holland, werkte Jaap Bond 28 jaar bij de politie. Zijn laatste functie daar was hoofd centrale recherche Zaanstreek-Waterland.
  3. Alexander Rinnooy Kan, sinds 2016 voorman van Big Data Alliance en spreker deze avond, stelde vorig jaar: 'We zijn vaak veel te bescheiden over wat Nederland te bieden heeft. We zijn de 16de economie ter wereld, ons wetenschappelijk onderzoek behoort tot de wereldtop. Maar we moeten nu ook de kansen benutten die dit biedt. De datawereld is een breed gebied waarin dat mogelijk is. Onderzoekers moeten de ruimte krijgen, ondernemingen moeten ze weten te vinden en de overheid moet het mogelijk maken.'
  4. Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation bij de VU. Kortgezegd houdt hij zich bezig met de vraag hoe organisaties grote hoeveelheden data kunnen omzetten in waarde. Als Alkmaarder én initiatiefnemer van Data Science Alkmaar heeft hij de ambitie om ook in Noord-Holland Noord datascience op de kaart te zetten.Aanmelden voor dit college


Deel dit college op: