Ook ROC Horizon College (MBO) ontdekt de waarde van big data

Geschreven door: Simon van Wonderen en Rob Marijn op 17 juli 2018
Aan twee groepen van ROC Horizon College in Alkmaar heeft Frans Feldberg het landschap van big data geschetst en de betekenis ervan voor de wereld van nu. Het is van groot belang ook het MBO te betrekken in de ontwikkeling rondom big data en/of data science.

Vanuit de vraag ‘Valt er nog iets te kiezen?’ werd uit zijn betoog duidelijk dat we aan het begin staan van een vierde industriële revolutie. Waar in 2007 de top 10 grootste bedrijven, voornamelijk binnen de olie-industrie, toonaangevend waren, zijn dat in 2018 de grote internet- en technologiebedrijven (o.a. Apple, Amazon, Microsoft) die de dienst uitmaken.

Ruim 80 studenten van de sectoren Economie en Handel die de opleidingen Marketing en Communicatie, Vestigingsmanager, Internationale handel en Sales volgen, waren aanwezig en luisterden geboeid toe. Tevens waren diverse docenten, enkele afdelingsmanagers en de sectordirecteur Handel en Dienstverlening aanwezig.

Frans Feldberg liet zien hoe in de loop van de voorbije 150 jaar het verzamelen en verwerken van data in een stroomversnelling is geraakt en dat deze ontwikkeling zich exponentieel voortzet. Dit zal grote gevolgen hebben voor de beroepspraktijk van de huidige studenten MBO/HBO. Zij zullen in hun beroepen de komende jaren te maken krijgen met een verdere digitalisering van zowel werkprocessen als werkrelaties.

Het is dus belangrijk om deze ontwikkelingen te blijven volgen en waar mogelijk mede te helpen implementeren in de beroepspraktijk.Frans Feldberg kon op een warm enthousiasme rekenen van het geboeid luisterend publiek. Hij betrok de studenten geregeld bij zijn uiteenzetting en hij was in goed in staat om aan te sluiten bij de belevingswereld van de MBO-studenten.

Foto: Simon van Wonderen.


Deel dit nieuws op:

 


Gerelateerd nieuws