Over ons

De snelheid waarmee de technologische innovatie zich op dit moment ontwikkelt is van groot belang voor de dynamiek in Noord-Holland in de vorm van economische bedrijvigheid, onderwijs en bestuur. De ontwikkelingen met betrekking tot big data gaan momenteel zo snel, dat er een sterke, collectieve behoefte is aan een objectief overzicht, aan een wetenschappelijk kader ook dat de triple helix van Noord-Holland Noord juist informeert, inspireert en verbindt. Organisaties en bedrijfsleven moeten nu een duidelijk beeld moeten krijgen van de kansen die deze technologieën met zich meebrengen.

Collectieve alertheid
De enorme versnelling op dit moment als het gaat om technologische ontwikkelingen vraagt om een enorme alertheid van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Natuurlijk: individueel dient elke organisatie nu up to date te zijn als het gaat om zijn high-tec performance. Maar ook van groot belang is een collectieve, gezamenlijke alertheid om de sterke positie van Noord-Holland Noord als aantrekkelijke regio tenminste te behouden of juist te verbeteren.


Foto: Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Big Data Alliance, tijdens het eerste college van DSA in 2018. Zijn boodschap: 'Zowel op lokaal als regionaal niveau de samenwerking en verbinding aangaan.'

Innovatieve reputatie
Het gaat hier om de innovatieve reputatie van Noord-Holland Noord, heel belangrijk voor jonge, nieuwe generaties: op inspirerend en uitdagend niveau kunnen leren en werken is zeer relevant, naast een ander belangrijk aspect: betaalbaar wonen in een prachtig deel van het land (ruimte, steden, zee/strand, goede infrastructuur, et cetera). Het ontwikkelen van een interessant arbeidspotentieel maakt van Noord-Holland Noord een belangrijke speler als het gaat om de keuze van een vestigingsplaats voor grote (internationale) partijen.


Een platform dat inzicht verschaft
Data Science Alkmaar (DSA) is een platform dat door de inbreng van de Vrije Universiteit Amsterdam zorgt voor een wetenschappelijk en onafhankelijk kader waar bedrijfsleven, overheden en onderwijs goed zicht te krijgen op de kansen die big data en kunstmatige intelligentie bieden en aldus te benutten ten behoeve van regionale economische groei en ontwikkeling.

Ontmoetingsplaats
DSA is dé ontmoetingsplaats voor ondernemers, overheden, onderwijs en wetenschap waar de cross-sectorale samenwerking van de grond komt door:

  • bieden van een platform voor ontmoeting;
  • het bieden van kennis en aantrekken en behouden van talent voor de regio;
  • het daadwerkelijk toepassen van deze kennis.

Ambitie
Data Science Alkmaar (DSA) dient als platform een gezamenlijk belang voor de triple helix: bedrijfsleven, overheid en onderwijs/wetenschap. De rol van DSA als belangrijke innovatieve broedplaats voor de regio Noord-Holland Noord is heel belangrijk. Voor 2019 en 2020 is onze boodschap als volgt:

Boodschap 1: Wees een innovatieve organisatie
Ondernemers, overheden en onderwijspartners: de technologische ontwikkelingen gaan (heel) hard, dus: blijf bij de les. Werk aan je innovatieve reputatie, omwille van je concurrentiepositie (China gaat harder) en je werkgeverschap. Want jong talent is op zoek naar een inspirerende en uitdagende werkomgeving in een prachtige, dynamische, veilige en betaalbare regio.

Boodschap 2: Maak nu stappen met big data en AI
Ondernemers, overheden en onderwijspartners: wees je bewust van de kansen die big data biedt en vooral: start er nu mee. Laat je wegwijs maken, adviseren en begeleiden door Data Science Alkmaar als je stappen gaat maken.

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk contact met Data Science Alkmaar? Neem dan hier contact met ons op.

Founding Partners
De stichting (in oprichting) Data Science Alkmaar (2014) is een initiatief van:

  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • RAADHUIS creative agency
  • De TelefoonCentrale
  • Gemeente Alkmaar
  • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Business partners
De Business Partners doneren € 5.000,- per jaar en dragen zo substantieel bij aan de activiteiten. Wilt u zich ook als Business Partner verbinden aan de ambitie van Data Science Alkmaar en wilt u ook uw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van NHN als woon/werkomgeving van de toekomst? Maak een afspraak & stuur een e-mail naar DSA.

Members
Meld u aan als Member voor slechts € 450,- per jaar. U bevindt zich in het meest innovatieve netwerk van Noord-Holland Noord, in de nabijheid van de wetenschap en volkomen onafhankelijk, dus niet commercieel.