Big data

Een revolutie die kansen biedt

Werken aan een sterke innovatieve reputatie en identiteit!

De snelheid waarmee de technologische innovatie zich op dit moment ontwikkelt is natuurlijk relevant voor de dynamiek in Noord-Holland in de vorm van economische bedrijvigheid, leven en wonen, onderwijs en bestuurlijke dynamiek. De ontwikkelingen met betrekking tot big data gaan momenteel zo snel, dat er een sterke, collectieve behoefte is aan een objectief overzicht, aan een wetenschappelijk kader ook dat de triple helix van Noord-Holland Noord juist informeert, inspireert en verbindt. Organisaties moeten nu een duidelijk beeld krijgen van de kansen die deze technologieën met zich meebrengen.

Net als het bedrijfsleven beschouwt de overheid data science als de spil voor innovatie. Er is op dit moment vrijwel geen beleidsdomein dat niét wordt beïnvloed door inzichten op basis van data. De overheid neemt hierbij verschillende rollen aan, zoals gebruiker, maar ook producent. De belangrijkste rol is echter vooral als aanjager: het voeren van stimuleringsbeleid gericht op big data om economische groei en innovatie te bevorderen.

Motor voor economische ontwikkeling
De gemeente Alkmaar behoort tot de gemeenten in Nederland waar men sterk inzet op data. Sinds 2013 is er in Noord-Holland Noord sprake van een intensieve samenwerking in de vorm van Data Science Alkmaar met de Vrije Universiteit, met onderzoekers vanuit informatica, wiskunde en bedrijfskunde. De gemeente heeft niet alleen interesse in data binnen haar eigen, gemeentelijk beleid, maar men ziet data ook als een motor voor economische ontwikkeling. Een kans ook om jong talent te behouden voor de regio, belangrijk voor de korte en lange termijn.

5 Redenen om aan te sluiten bij Data Science Alkmaar
Data Science Alkmaar beoogt:

• regionale economische groei en ontwikkeling te stimuleren;
• kennis en talent te ontwikkelen, te stimuleren en te binden aan de regio;
• organisaties en overheden te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van (big) data en data science;
• een ondernemende broedplaats te creëren voor bedrijven die producten en diensten willen ontwikkelen;
• een platform te bieden voor verbinding en het creëren van een versterkend netwerk.

Investeer als regio in datawetenschap
De potentie van data science als stuwende kracht voor economische groei en ontwikkeling is door meerdere provincies en steden ontdekt. Data Science Alkmaar kan hier als platform voor innovatie een belangrijke rol spelen.

Nu doen: maak kennis met Data Science Alkmaar - kom naar de colleges!

In 2019 doen: Data Science Alkmaar ondersteunen met een stimuleringsbijdrage.

Hoewel deelnames aan de colleges in 2018 kosteloos zijn, zullen wij aan (semi-)overheden die willen aansluiten bij DSA vanaf 2019 vragen om een stimuleringsbijdrage. Zo kan DSA nog meer (MKB-)bedrijven bereiken en een nóg grotere motor voor regionaal economische groei worden.
Daarnaast kunt u business cases aangaan met de VU, welke apart worden begroot naar aard en omvang van het onderzoek.

Gemeente als partner

Data science biedt enerzijds kansen om als lokale overheid zélf te innoveren en te besturen op basis van data, door middel van een pragmatische benadering van 'what works.' Anderzijds is data brandstof voor innovatie in de regio waarin de overheid een bepaalde regierol heeft te vervullen. De manier waarop het regionale bedrijfsleven, de Vrije Universiteit en gemeenten in DSA kunnen samenwerken is een typische triple helix-benadering.

De lokale overheid als matchmaker, gericht op doen, verbinden en massa ontwikkelen ten behoeve van de regionale ontwikkeling. De gemeente die werkt aan een sterke innovatieve reputatie en identiteit, aantrekkelijk voor jong talent, betekent investeren in de toekomst van houdbaarheid van de regio.

Vindt u dit gegeven interessant..? Maak dan snel een afspraak of maak kennis met DSA tijdens onze colleges.

Maak een afspraak

Colleges

Er zijn momenteel geen aankomende colleges. Bekijk eventueel via onderstaande link de reeds gegeven colleges terug.

Nieuws

21apr

Rob Marijn - Het CBS en de gemeente Venlo gaan gezamenlijk regionale en lokale data verzamelen, analyseren en presenteren binnen het CBS Urban Data Center/Venlo. Wethouder Stephan Satijn: ‘Met Smart City doen we als lokaal bestuur meer met allerlei data van gemeente, burgers, bedrijven en bezoekers.'

13feb

Rob Marijn - Wethouder Mary-Ann Schreurs (Eindhoven) noemt data ‘de brandstof van een slimme samenleving en daarom voor ons een belangrijk speerpunt’. Steeds meer steden gaan daarom een verregaande samenwerking aan met het Centraal Bureau voor de Statistiek en openen hun eigen Urban Data Center (UDC). In september 2016 ging het eerste UDC van start in Eindhoven, daarna was Heerlen aan de beurt en vorige week volgde Groningen. Op de rol staan nu nog Zwolle (15 maart) en Venlo (19 april).