Big data

where can we begin

Werken aan een sterke innovatieve reputatie en identiteit!

De snelheid waarmee de technologische innovatie zich op dit moment ontwikkelt is natuurlijk relevant voor de dynamiek in Noord-Holland Noord in de vorm van economische bedrijvigheid, leven en wonen, onderwijs en bestuurlijke dynamiek. De ontwikkelingen met betrekking tot big data gaan momenteel zo snel, dat er een sterke, collectieve behoefte is aan een objectief overzicht, aan een wetenschappelijk kader ook dat de triple helix van Noord-Holland Noord juist informeert, inspireert en verbindt. Organisaties moeten nu een duidelijk beeld krijgen van de kansen die deze technologieën met zich meebrengen.

Net als het bedrijfsleven beschouwt de overheid data science als de spil voor innovatie. Er is op dit moment vrijwel geen beleidsdomein dat niét wordt beïnvloed door inzichten op basis van data. De overheid neemt hierbij verschillende rollen aan, zoals gebruiker, maar ook producent. De belangrijkste rol is echter vooral als aanjager: het voeren van stimuleringsbeleid gericht op big data om economische groei en innovatie te bevorderen.

Motor voor economische ontwikkeling
De gemeente Alkmaar behoort tot de gemeenten in Nederland waar men sterk inzet op data. Sinds 2013 reeds is er sprake van een initiatief in de vorm van Data Science Alkmaar waarbij de Gemeente Alkmaar en de Vrije Universiteit Amsterdam partner zijn, voor wat betreft de laatste met onderzoekers vanuit informatica, wiskunde en bedrijfskunde. De gemeente heeft niet alleen interesse in data binnen haar eigen, gemeentelijk beleid, maar men ziet data ook als een motor voor regionale economische ontwikkeling. Een kans ook om jong talent te behouden voor de regio, belangrijk voor de korte en lange termijn.

Samen voor een krachtige regio
Data Science Alkmaar ziet graag andere gemeentes aansluiten en ziet kracht in samenwerking.
De enorme versnelling op dit moment als het gaat om technologische ontwikkelingen vraagt om een enorme alertheid van bedrijfsleven, onderwijs én overheid. Natuurlijk: individueel dient elke organisatie nu up to date te zijn als het gaat om een high tech-performance. Maar ook van groot belang is een collectieve, gezamenlijke alertheid om de sterke positie van Noord-Holland Noord als aantrekkelijke regio tenminste te behouden of juist te verbeteren als het gaat om bedrijvigheid, wonen en arbeidsmarkt.

5 Redenen om aan te sluiten bij Data Science Alkmaar
Data Science Alkmaar beoogt:

• regionale economische groei en ontwikkeling te stimuleren;
• kennis en talent te ontwikkelen, te stimuleren en te binden aan de regio;
• organisaties te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie;
• een ondernemende broedplaats te creëren voor bedrijven die producten en diensten willen ontwikkelen;
• een platform te bieden voor verbinding en het creëren van een innovatief netwerk.

Doen: maak kennis met Data Science Alkmaar, kom naar de colleges!

Nu doen:
Data Science Alkmaar ondersteunen met een stimuleringsbijdrage, maak een afspraak!

Hoewel deelnames aan de colleges ook in 2019 kosteloos zijn, zullen wij aan (semi-)overheden die willen aansluiten bij DSA vragen om een stimuleringsbijdrage. Zo kan DSA nog meer (MKB-)bedrijven bereiken en een nóg grotere motor voor regionaal economische groei worden.

Gemeente als partner

Data science biedt enerzijds kansen om als lokale overheid zélf te innoveren en te besturen op basis van data, door middel van een pragmatische benadering van 'what works.' Anderzijds is data brandstof voor innovatie in de regio waarin de overheid een bepaalde regierol heeft te vervullen. De manier waarop het regionale bedrijfsleven, de Vrije Universiteit en gemeenten in DSA kunnen samenwerken is een typische triple helix-benadering.

De lokale overheid als matchmaker, gericht op doen, verbinden en massa ontwikkelen ten behoeve van de regionale ontwikkeling. De gemeente die werkt aan een sterke innovatieve reputatie en identiteit, aantrekkelijk voor jong talent, betekent investeren in de toekomst van houdbaarheid van de regio.

Vindt u dit gegeven interessant..? Maak dan snel een afspraak of maak kennis met DSA tijdens onze colleges.

Maak een afspraak

Colleges /   Overzicht »


24sep

Voorspel de toekomst met (big) data en kunstmatige intelligentie. - College # 3

Spreker: Volgt binnenkort.
Locatie: Graham Bell-zaal, De TelefoonCentrale, Alkmaar
Lees verder

26nov

Hoe een digitale innovatie voor uw organisatie te managen? - College # 4

Spreker: Volgt binnenkort.
Locatie: Graham Bell-zaal, De TelefoonCentrale, Alkmaar
Lees verder

Nieuws /   Overzicht »


21apr

CBS en gemeente Venlo beginnen Urban Data Center.

Rob Marijn - Het CBS en de gemeente Venlo gaan gezamenlijk regionale en lokale data verzamelen, analyseren en presenteren binnen het CBS Urban Data Center/Venlo. Wethouder Stephan Satijn: ‘Met Smart City doen we als lokaal bestuur meer met allerlei data van gemeente, burgers, bedrijven en bezoekers.' Lees verder

13feb

Urban Data Center: steden werken samen met CBS.

Rob Marijn - Wethouder Mary-Ann Schreurs (Eindhoven) noemt data ‘de brandstof van een slimme samenleving en daarom voor ons een belangrijk speerpunt’. Steeds meer steden gaan daarom een verregaande samenwerking aan met het Centraal Bureau voor de Statistiek en openen hun eigen Urban Data Center (UDC). In september 2016 ging het eerste UDC van start in Eindhoven, daarna was Heerlen aan de beurt en vorige week volgde Groningen. Op de rol staan nu nog Zwolle (15 maart) en Venlo (19 april). Lees verder