Portfolio

Breinstein en Trainee.nl

Breinstein is dé plek voor hoogopgeleide talenten die zich willen ontwikkelen tot professional op het gebied van informatiemanagement én verandermanagement. Breinstein verbindt de juiste trainees en professionals aan opdrachtgevers door heel Nederland.

Ivo Weel: ‘Wij hebben samen met Data Science Alkmaar hele mooie programma’s kunnen ontwikkelen voor de trainees die wij hier opleiden, zeker omdat de Vrije Universiteit Amsterdam zijn intrede heeft gedaan hier in het noorden en ons eigenlijk toegang geeft tot de kennis die dat geeft.

Waar wij enorm blij mee zijn is dat middels de spin-off van Data Science Alkmaar de regio een énorme kennis-boost heeft gekregen voor wat betreft data science. Bedrijven pakken het ook gretig op, het stimuleert ook de komst van data labs en dat soort zaken, waardoor kennis gedeeld wordt en mooie, nieuwe initiatieven ontstaan.’

Ivo Weel, directeur
Breinstein.nl
Trainee.nl

Catch your talent, Racktime en URD Solutions

Marie-José van den Kommer is directeur van drie bedrijven: Racktime, CatchYourTalent en URD Solutions. 'Wat deze drie bedrijven gemeenschappelijk hebben is dat ze werken op het gebied van marketing en sales. Wij helpen A-merken om ze een boost te geven. Wij zijn nu aan het kijken: hoe kun je onze data omzetten in kennis, maar ook: hoe kun je in de toekomst verdienmodellen bouwen op basis van data.

Data is voor óns belangrijk, want data is immers het nieuwe goud. Door de samenwerking met Data Science Alkmaar kun je kennis delen met andere partijen in de regio, want ik denk dat vele starters met vergelijkbare vragen worstelen. De een is juist begonnen, een ander heeft al dingen uitgeprobeerd. Data Science Alkmaar zie ik als de verbinder, maar het voegt ook kennis toe vanuit hun wetenschappelijk perspectief. En Data Science Alkmaar zit natuurlijk aan de wieg van het talent van de toekomst. Dus dat is voor ons ook interessant.’

Marie-José van den Kommer, directeur
catchyourtalent.nl
racktime.nl
urdsolutions.nl

WerkSaam Westfriesland

‘Wij beschikken over heel veel data en kunnen heel veel leren van de ervaringen en resultaten van ons werk. We kunnen op basis van verwachtingen en prognoses beter anticiperen en proactief beleid maken. Daarom wil ik WerkSaam Westfriesland graag verbinden aan Data Science Alkmaar. Wij willen data beschikbaar stellen, analyseren en gebruiken. We kunnen er beter van worden. Nog krachtiger wordt het namelijk, als wij onze data verbinden met die van andere organisaties, zoals zorginstellingen, gemeente, UWV, scholen en bedrijven.

Met de voorspelbare waarde van data science kunnen we veel beter schakelen op voor ons relevante onderwerpen, zoals het bestrijden van laaggeletterdheid, bestrijden van armoede en schulden, bestrijden van misbruik en fraude, maar ook: welke interventies werken voor welke mensen? WerkSaam Westfriesland gelooft in de kracht van Data Science Alkmaar. Wij doen mee.’

Marjolein Dölle,
algemeen directeur
werksaamwf.nl

RAVO Fayat Group

‘Wij maken al vijftig jaar veegmachines, daar zijn we heel goed in, en de uitdaging zit ‘m momenteel vooral in technologische ontwikkelingen in combinatie met de maatschappelijke en politieke groene agenda’s. Er rijden wereldwijd zo’n 4.000 Ravo-veegmachines rond en die worden allen uitgerust met een meetstation. Die verzamelen allen data, zoals trillingen, geluid en locatie, maar ook: luchtkwaliteit, luchtvochtigheid, ?jnstof, temperatuur, et cetera. Dit genereert een enorme hoeveelheid data waarmee we een proof of concept ontwikkelen.

We zijn aan het ontdekken wat big data en datagedreven innovatie voor ons betekent. En daarom zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met de VU en Data Science Alkmaar. Niet in de laatste plaats om kennis te delen en het aanwezige talent in de regio te ontwikkelen en te behouden.’

Occo Koedijker, directie RAVO Fayat Group
ravo.nl